Skip to main content

Turnclub Yzervast,
van 1925 tot nu

Turnclub Yzervast Heestert is een feitelijke vereniging met als doel de beoefening van motorische ontwikkelingsgymnastiek voor kleuters, toestelturnen jongens en meisjes voor kinderen en jongvolwassenen aan te bieden aan zijn aangesloten leden.

NIEUW: jouw LOGO hier!

Word jij onze nieuwe (hoofd)sponsor?

Trainingsrooster Yzervast seizoen 2024 - 2025

08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
Maandag
Maandag
Precompetitie (1e en 2e lj)
17:30 - 19:30
Precompetitie

Precompetitie is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 1e en 2e leerjaar. 1e leerjaar turnt tot 19u

Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Competitie C - Meisjes
17:30 - 20:00
Competitie C - Meisjes

Competitie C - Meisjes 3e leerjaar tot 19u30

Vrijdag
Vrijdag
Precompetitie (1e en 2e lj)
17:30 - 19:30
Precompetitie

Precompetitie is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 1e en 2e leerjaar 1e leerjaar turnt tot 19u

Meisjes Middelbaar (1e & 2e)
19:00 - 20:30
Meisjes middelbaar 1e & 2e

Meisjes van 1e tot 2e middelbaar (geboortejaar 2011-2012)

Meisjes Middelbaar (3e tot 6e)
20:30 - 22:00
Meisjes middelbaar 3e tot 6e

Meisjes van 3e tot 6e middelbaar (geboortejaar 2010-2006)

Trainingsrooster Yzervast seizoen 2024 - 2025

Belangrijke documenten

Aangifteformulier via Gymfed invullen en bezorgen binnen de 5 dagen!

Wanneer op een training een ongeval is gebeurd dan wordt een aangifte van het schadegeval meegegeven aan het lid door de train(st)er. Indien je kind pas thuis vertelt dat het zich heeft pijn gedaan en je beslist om naar de dokter te gaan kan je hier eveneens het aangifteformulier downloaden.

Je laat dit formulier invullen door de dokter. Vergeet niet nog zelf enkele gegevens aan te vullen, het document te ondertekenen en een briefje van de mutualiteit erop aan te brengen. Dit formulier moet daarna binnen de 5 dagen bezorgd worden aan ons clubsecretariaat van mail naar nelelibbrecht @ hotmail.com).

De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit rechtstreeks aan de betrokkene. Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer. De franchise bedraagt € 25,00 per dossier.

Seizoenskalender

In deze kalender kan je alle vooraf bepaalde data terugvinden van onze sterrendagen, vakantieperiodes,…

Verzekerd bij Ethias

Alle leden die zich aansluiten bij turnclub Yzervast en het lidgeld hebben betaald worden door het clubsecretariaat via de Gymnastiekfedereratie verzekerd bij Ethias (polis nr. 45.262.250). De verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de normale clubwerking vallen.

Voor de leden die deelnemen aan wedstrijden wordt er eveneens een bijkomende bijdrage betaald voor verhoogde waarborgen.

De algemene voorwaarden van de polis zijn terug te vinden op de site van de Gymfed op www.gymfed.be.

Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.

De bon moet door ons afgestempeld worden. Vul uw bon in en geef hem aan de trainer. De ingediende bonnen worden 3* per jaar afgetekend: na de herfstvakantie, na de krokusvakantie en een laatste keer eind mei met als uiterste indiendatum 1 mei. Bonnen ontvangen na 1 mei worden niet meer behandeld.

Niet nodig voor de CM! Voor de CM volstaat het om de prikkelbon in te vullen en je overschrijvingsbewijs van het lidgeld in kopie mee te geven.

Informatie over de modaliteiten en de formulieren:

Veelgestelde vragen

Welke kledij moet ik dragen?

Wij hebben geen clubkledij of cluboutfit. Sportieve kledij is voldoende. Een turnmaillot mag maar is niet verplicht. Schoenen zijn niet toegelaten in de turnzaal. We turnen op kousen of blootsvoets. Tijdens de winterperiode kan het koud zijn in onze turnzaal en raden we een pull aan.

Hoe ziet een turnseizoen er uit?

Het turnseizoen loopt gelijk met het schooljaar, m.a.w. we starten per 1 september en de lessen stoppen het laatste weekend van juni.

Er zijn wekelijks turnlessen, behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen (voor concrete dagen zie de link kalender op onze website), met een minimum van 30 trainingsweken.

Jaarlijks organiseren we ook:

–       één brevettendag voor de kleuters (eind mei)
–       twee gymtopia-toonmomenten of sterrendagen voor de recreatieve groepen (november en maart/mei)

–       “Rondje-Gym”: een open clubevenement voor leden en niet-leden
–       bezoek van de Sint bij de jongste leden
–       fantastische turnshow in mei (2-jaarlijks tijdens Hemelvaartweekend)

Wanneer starten de lessen?

Lessen starten op 1 september. Als er nog plaats is in de groep mag je ook later starten.

Waar gaan de lessen door?

De turnlessen gaan door in de Gymzaal in Zwevegem: Sportpunt 1, Bekaertstraat 4.

Vanaf welke leeftijd mag je starten bij de kleuters?

Het criterium voor de kleuters om te mogen starten in onze turnclub is dat ze zelfstandig moeten kunnen functioneren in de groep. Sommige kinderen kunnen dit reeds op 3 jarige leeftijd, bij andere kinderen komt deze zelfstandigheid wat later. Het belangrijkste is dat ze in een groep kunnen functioneren en gezag van de leiding aanvaarden zodat het kind niet individueel moet begeleid worden.

Onze ervaring leert ons dat kinderen beter eerst enkele weken gewoon zijn aan het schoolgebeuren alvorens te starten met het turnen. Maw, starten met school en tegelijk starten met turnen is meestal vermoeiend en lastig voor de kinderen.

Kom gerust eens proberen tijdens een van onze turnlessen (de eerste les is gratis om eens te proberen). In geval van twijfel spreek je best eens met de leiding.

Opgelet, ouders mogen niet in de turnzaal, dus dit kan misschien in het begin wel wat moeilijk zijn voor uw kind. We kunnen echter geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind. De ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken indien gewenst of kunnen ook boven in de kijkruimte de hele les mee volgen.

Mijn kind heeft geen kleuterturnen gevolgd. Is dit een probleem?

Nee, er zijn veel kinderen die starten in onze recreatieve groepen zonder dat ze kleuterturnen gevolgd hebben. Dit is dus zeker geen voorwaarde om mee te kunnen in de groep.

Verloren voorwerpen?

De leiding/turnclub is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen maar als we iets vinden dat is achtergebleven tijdens de turnles of in de kleedkamer, dan verzamelen we dit in een doos in de turnzaal. Ben je iets verloren of vergeten? Vraag dan een train(st)er of hij/zij even wil kijken in deze doos. Als het daar niet bij zit, ga je best eens informeren bij de gemeente. Het poetsteam verzamelt alle gevonden voorwerpen in een centraal punt.

Mogen de ouders blijven kijken tijdens de les?

Ja, de ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken of kunnen boven in de kijkruimte de hele les mee volgen. De ouders mogen wel niet in de kleedkamers en turnzaal. Enkel de ouders van de kleuters mogen mee tot in de kleedkamers, maar niet in de turnzaal. We kunnen op deze regel geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind.

Kan ik me inschrijven voor de Competitiegroepen?

Nee, nieuwe leden moeten altijd starten in de recreatieve groepen. Om in de Precompetitie te komen (1ste/2de lj), moeten de kinderen geselecteerd worden door onze train(st)ers. Hiervoor wordt gerekruteerd uit het 3de kleuter en 1ste leerjaar. Wanneer onze trainers een talent opmerken en denken dat het kind in aanmerking zou komen voor de (pre)competitie, worden de trainers van de Competitie gecontacteerd en worden de kinderen getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … Op het einde elke seizoen organiseren we testmomenten of worden kinderen die in aanmerking komen eventueel uitgenodigd voor testtrainingen bij de Competitiegroep.

Werking competitieturnen?

Deelname aan competitieturnen kan enkel na selectie.

Op het einde van elk seizoen organiseren we testdagen voor het 3e kleuter en 1ste leerjaar met het oog op doorstroming naar Precompetitie. Gymnasten van het 2de t.e.m. 6de leerjaar kunnen eventueel uitgenodigd worden voor een testmaand met het oog op doorstroming naar Competitie D.

Testdagen

Tijdens onze testdagen komen onze competitietrainers naar de turnles van het 3de kleuter/1ste leerjaar. Om objectief te oordelen of een kind in aanmerking komt voor competitieturnen nemen ze verschillende testjes af. Er wordt getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … De resultaten van de testen worden besproken door onze competitietrainers. Op basis van de resultaten kan eventueel een uitnodiging volgen om te starten bij de Precompetitie.

Start Precompetitie

Indien een kind geselecteerd wordt voor de Precompetitie, worden de ouders gecontacteerd en krijgen ze meer informatie. De Precompetitie traint 4u à 5u per week. Gedurende de loop van het jaar worden de kinderen geëvalueerd en moet er voldoende vooruitgang zijn. Vanuit de Precompetitie kunnen gymnasten vanaf het 3de leerjaar verder naar Competitie C/D of recreatief turnen (na evaluatie).

Competitie meisjes

D / C – niveau

Competitie jongens

D – niveau

Evaluatie

Competitieturnen vraagt een grote inspanning van de gymnasten. De gymnasten moeten over voldoende talent en doorzettingsvermogen beschikken en moeten voldoende vooruitgang maken tijdens het jaar om lid te kunnen blijven van de Competitiegroep. Daarom zijn er jaarlijkse (en soms tussentijdse) evaluaties en verwachten we ook stipte aanwezigheid en een gemotiveerde inzet van de gymnasten op alle trainingen.

Werking recreatief turnen?

Werking recreatief turnen (GymStars)

Ons recreatief aanbod (meisjes 1ste-6de lj, jongens 1ste-6de lj, meisjes middelbaar) is ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen de leeftijdsgroepen werken we zoveel mogelijk op niveau van het kind door het GymStars programma van onze federatie te volgen.

GymStars  is het KidsGym-programma van de GymFed waarmee gymnasten kunnen laten zien dat ze echt gymsterren zijn. Het programma is opgedeeld in 6 verschillende niveaus bestaande uit 66 bewegingsvaardigheden  met een stijgende moeilijkheidsgraad.

Om naar een niveau hoger over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Elke gymnast vanaf 6 jaar start in niveau 1 en werkt finaal naar niveau 6 toe. Kinderen die op latere leeftijd beginnen turnen, starten ook in niveau 1. Elk kind doorloopt het programma op eigen tempo en niveau. Het is dus mogelijk dat de gymnasten het parcours minder snel of sneller doorlopen.

Hoe sterren behalen?

Elke ster bestaat uit 10 oefeningen. Tijdens de sterrendag (november en maart) toon je de oefeningenreeks aan onze jury (andere trainers of bestuursleden). Elke geslaagde oefening telt voor 1 punt. Wie een totaal van 8 punten of meer haalt, is geslaagd en behaalt een diploma. Als je je diploma hebt, kan je over naar de volgende ster. Deelname aan de sterrendag is vrijblijvend en biedt een kans voor de kinderen om meer uitdaging te leggen in hun turnhobby. De focus ligt op plezier en ontspanning en is er geen prestatiedruk.

Onze aanpak wijkt af van de standaard aanpak van de gymfed. In het gymboekje (opgesteld door de gymfed) staat dat je 7/10 moet halen, jokers kan inzetten en oefeningen kan laten vallen. Maar! Ervaring leert ons dat wij de lat in onze club ietsje hoger kunnen leggen. Daarom streven wij naar 8/10, zonder inzet van jokers en mogelijkheid tot het overslaan van oefeningen. We hebben alle vertrouwen in onze gymsterren. Uiteraard zullen we onze aanpak systematisch evalueren en eventueel bijsturen.

Sporttechnisch

Het GymStars-oefenprogramma bevat oefenstof uit vijf verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede manier benaderen.

> Hangen en zwaaien

> Rollen en rotaties

> Springen en landen

> Verplaatsingen

> Steunen en houdingen

Het programma biedt sporttechnische ondersteuning aan onze trainers door middel van gymkaarten waarin bewegingsvaardigheden zoals rol voorwaarts, handenstand, … worden afgebeeld door een kijkwijzer. Daarnaast wordt een opbouw aangehaald telkens met tekeningen en aandachtspunten. Bovendien worden fouten en remediëring en helperstechnieken uitgelegd. Als laatste wordt er ook varianten, verbindingen en progressies aangehaald voor gymnasten die al een stapje verder staan.

Samengevat

Het GymStars programma richt zich tot kinderen van 6 tot 14 jaar en is opgebouwd rond vijf bewegingsthema’s 

Ze vormen de basis van 66 bewegingsvaardigheden

Die visueel uitgewerkt zijn in gymkaarten (met kijkwijzer, leerwegen, fouten en remediëring, helperstechniek, fysieke basisvorming, evaluatie, varianten, uitbreiding en verbindingen)

De 66 bewegingsvaardigheden spreiden zich over 6 niveaus (= 6 sterren) en staan garant voor 1200 oefeningen (leerwegen, varianten, progressies, verbindingen)

Links

> Website GymStars: http://www.gymstars.be

> Website bewegingsvaardigheden volgens opbouw: http://www.gymstars.be/uploads/content/Overzichtskaart-GymStars.jpg

> GymStars App: http://www.gymstars.be/nieuws/gymstars-vanaf-1-september-ook-in-app-stor…