Skip to main content

Turnclub Yzervast,
van 1925 tot nu

Turnclub Yzervast Heestert is een feitelijke vereniging met als doel de beoefening van motorische ontwikkelingsgymnastiek voor kleuters, toestelturnen jongens en meisjes voor kinderen en jongvolwassenen aan te bieden aan zijn aangesloten leden.

19 & 20 mei : Turnshow Yzervast 

Trainingsrooster Yzervast seizoen 2022 - 2023

08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
Maandag
Maandag
B
17:30 - 20:00
Niveau B

Keurgroep meisjes B

Gymtopia (1e en 2e lj)
17:30 - 19:00
Gymtopia

Gymtopia is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 1e en 2e leerjaar

Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
TTm-I9
17:30 - 19:30
AGD

Uren onder voorbehoud van de lessenroosters en uurroosters van de trainsters. Voor I8 liggen de dagen en uren nog NIET vast; deze worden bepaald zodra we een trainster vinden voor deze groep. Voor I9 kunnen de weekdagen nog gewijzigd worden.

RECREA+ ( J+12 jaar)
17:30 - 19:30
RECREA+ (Jongens + 12)

RECREA+ voor jongens +12 jaar

C
17:30 - 20:00
Keurgroep meisjes C

Keurgroep meisjes C

Vrijdag
Vrijdag
B
17:00 - 20:00
Niveau B

Keurgroep meisjes B

Gymtopia (1e en 2e lj)
17:30 - 19:00
Gymtopia

Gymtopia is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 1e en 2e leerjaar

Meisjes Middelbaar
20:00 - 21:30
Meisjes middelbaar (Juffers) (2 trainingen)

Meisjes van 1e tot 6e middelbaar

Zaterdag
Zaterdag
1e lj M & J
09:00 - 10:15
1e leerjaar meisjes & jongens

Meisjes 1e lj & jongens 1e lj

Gymtopia (1e lj)
09:00 - 10:15
Gymtopia 1e leerjaar

Gymtopia is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 1e leerjaar

2e lj M & J
10:15 - 11:30
2e leerjaar meisjes & jongens

2e leerjaar meisjes & jongens

Gymtopia (2e lj)
10:15 - 11:30
Gymtopia 2e leerjaar

Gymtopia is enkel toegankelijk na selectie voor meisjes/jongens van 2e leerjaar

RECREA+ meisjes
12:30 - 15:00
RECREA+

RECREA+ meisjes

RECREA+ ( Jongens)
12:30 - 15:00
RECREA+ Jongens

RECREA+ voor jongens

Meisjes 3
15:00 - 16:15
Recreatief meisjes

Meisjes 3e leerjaar

Meisjes 4
16:15 - 17:30
Recreatief meisjes

Meisjes 4de lj

Meisjes 5
17:30 - 18:45
Recreatief meisjes

Meisjes 5de leerjaar

Meisjes 6
18:45 - 20:00
Recreatief meisjes

Meisjes 6de leerjaar

Ex-Lo
20:00 - 22:00
Zelfstandig turnen

Zelfstandig turnen

Zondag
Zondag
C
09:00 - 12:00
C niveau

Keurgroep meisjes C niveau

Trainingsrooster Yzervast seizoen 2022 - 2023

Belangrijke documenten

Aangifteformulier via Gymfed invullen en bezorgen binnen de 5 dagen!

Wanneer op een training een ongeval is gebeurd dan wordt een aangifte van het schadegeval meegegeven aan het lid door de train(st)er. Indien je kind pas thuis vertelt dat het zich heeft pijn gedaan en je beslist om naar de dokter te gaan kan je hier eveneens het aangifteformulier downloaden.

Je laat dit formulier invullen door de dokter. Vergeet niet nog zelf enkele gegevens aan te vullen, het document te ondertekenen en een briefje van de mutualiteit erop aan te brengen. Dit formulier moet daarna binnen de 5 dagen bezorgd worden aan ons clubsecretariaat van mail naar nelelibbrecht @ hotmail.com).

De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit rechtstreeks aan de betrokkene. Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer. De franchise bedraagt € 25,00 per dossier.

Seizoenskalender

In deze kalender kan je alle vooraf bepaalde data terugvinden van onze sterrendagen, vakantieperiodes,…

Verzekerd bij Ethias

Alle leden die zich aansluiten bij turnclub Yzervast en het lidgeld hebben betaald worden door het clubsecretariaat via de Gymnastiekfedereratie verzekerd bij Ethias (polis nr. 45.262.250). De verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de normale clubwerking vallen.

Voor de leden die deelnemen aan wedstrijden wordt er eveneens een bijkomende bijdrage betaald voor verhoogde waarborgen.

De algemene voorwaarden van de polis zijn terug te vinden op de site van de Gymfed op www.gymfed.be.

Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.

De bon moet door ons afgestempeld worden. Vul uw bon in en geef hem aan de trainer. De ingediende bonnen worden 3* per jaar afgetekend: na de herfstvakantie, na de krokusvakantie en een laatste keer eind mei met als uiterste indiendatum 1 mei. Bonnen ontvangen na 1 mei worden niet meer behandeld.

Niet nodig voor de CM! Voor de CM volstaat het om de prikkelbon in te vullen en je overschrijvingsbewijs van het lidgeld in kopie mee te geven.

Informatie over de modaliteiten en de formulieren:

Veelgestelde vragen

Welke kledij moet ik dragen?

Wij hebben geen clubkledij of cluboutfit. Sportieve kledij is voldoende. Een turnmaillot mag maar is niet verplicht. Schoenen zijn niet toegelaten in de turnzaal. We turnen op kousen of blootsvoets. Tijdens de winterperiode kan het koud zijn in onze turnzaal en raden we een pull aan.

Hoe ziet een turnseizoen er uit?

Het turnseizoen loopt gelijk met het schooljaar, m.a.w. we starten per 1 september en de lessen stoppen het laatste weekend van juni.

Er zijn wekelijks turnlessen, behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen (voor concrete dagen zie de link kalender op onze website).

Jaarlijks organiseren we ook:

–       één brevettendag voor de kleuters (eind mei)
–       twee sterrendagen voor de recreatieve groepen (november en maart)
–       bezoek van de Sint bij de jongste leden
–       fantastische turnshow in april (2-jaarlijks tijdens Hemelvaartweekend)

Wanneer starten de lessen?

Lessen starten op 1 september. Als er nog plaats is in de groep mag je ook later starten.

De eerste turnles (gelijk wanneer je start) mag je gratis proberen of je graag turnt of niet. Voor de volgende les moet je inschrijven. Wie zeker wil zijn van een plaats schrijft beter snel in.

Waar gaan de lessen door?

De turnlessen gaan door in de nieuwe turnzaal in Zwevegem (naast het zwembad): Sportpunt 1.

Vanaf welke leeftijd mag je starten bij de kleuters?

Het criterium voor de kleuters om te mogen starten in onze turnclub is dat ze zelfstandig moeten kunnen functioneren in de groep. Sommige kinderen kunnen dit reeds op 3 jarige leeftijd, bij andere kinderen komt deze zelfstandigheid wat later. Het belangrijkste is dat ze in een groep kunnen functioneren en gezag van de leiding aanvaarden zodat het kind niet individueel moet begeleid worden.

Onze ervaring leert ons dat kinderen beter eerst enkele weken gewoon zijn aan het schoolgebeuren alvorens te starten met het turnen. Maw, starten met school en tegelijk starten met turnen is meestal vermoeiend en lastig voor de kinderen.

Kom gerust eens proberen tijdens een van onze turnlessen (de eerste les is gratis om eens te proberen). In geval van twijfel spreek je best eens met de leiding.

Opgelet, ouders mogen niet in de turnzaal, dus dit kan misschien in het begin wel wat moeilijk zijn voor uw kind. We kunnen echter geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind. De ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken indien gewenst of kunnen ook boven in de kijkruimte de hele les mee volgen.

Mijn kind heeft geen kleuterturnen gevolgd. Is dit een probleem?

Nee, er zijn veel kinderen die starten in onze recreatieve groepen zonder dat ze kleuterturnen gevolgd hebben. Dit is dus zeker geen voorwaarde om mee te kunnen in de groep.

Verloren voorwerpen?

De leiding/turnclub is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen maar als we iets vinden dat is achtergebleven tijdens de turnles of in de kleedkamer, dan verzamelen we dit in een doos in de turnzaal. Ben je iets verloren of vergeten? Vraag dan een train(st)er of hij/zij even wil kijken in deze doos. Als het daar niet bij zit, ga je best eens informeren bij de gemeente. Het poetsteam verzamelt alle gevonden voorwerpen in een centraal punt.

Mogen de ouders blijven kijken tijdens de les?

Ja, de ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken of kunnen boven in de kijkruimte de hele les mee volgen. De ouders mogen wel niet in de kleedkamers en turnzaal. Enkel de ouders van de kleuters mogen mee tot in de kleedkamers, maar niet in de turnzaal. We kunnen op deze regel geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind.

Kan ik me inschrijven voor de keurgroep?

Nee, nieuwe leden moeten altijd starten in de recreatieve groepen. Om in de basiskeurgroep te komen, moeten de kinderen geselecteerd worden door onze train(st)ers. Er wordt vooral gerekruteerd uit de kleuters en eventueel nog uit de groepen van het 1ste en 2de leerjaar. Wanneer onze trainers een talent opmerken en denken dat het kind in aanmerking zou komen voor de keurgroep, worden de trainers van de keurgroep gecontacteerd en worden de kinderen getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … Aanvullend hierop komt het keurgroepteam twee keer per jaar (o.a. op de sterrendagen) zelf kijken naar de kinderen.

Werking competitieturnen?

Deelname aan competitieturnen kan enkel na selectie. We selecteren bij het 3de kleuter en zeer uitzonderlijk bij het 1ste en 2de leerjaar.

Testdagen

Tijdens onze testdagen komen onze competitietrainers naar de turnles van de kleuters. Om objectief te oordelen of een kind in aanmerking komt voor competitieturnen nemen ze verschillende testjes af van de kleuters uit de 3de kleutersklas. Er wordt getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … De resultaten van de testen worden besproken door onze competitietrainers. Op basis van de resultaten kan eventueel een uitnodiging volgen om te starten bij onze basiskeurgroep.

Start basiskeurgroep

Indien een kind geselecteerd wordt voor de basiskeurgroep, worden de ouders gecontacteerd en krijgen ze meer informatie. De basiskeurgroep traint 3,5u per week. Gedurende de loop van het jaar worden de kinderen geëvalueerd en moet er voldoende vooruitgang zijn. Na een jaar basiskeurgroep stromen de kinderen door naar de keurgroep.

Keurgroep meisjes

> 1ste lj: Talentjes (5,5u per week, interne clubwedstrijd einde turnseizoen)

> 2de lj: I8 (8u per week, eerste deelname wedstrijden met andere clubs)

> 3de lj: I9 (9u per week, deelname competitiewedstrijden)

> 4de lj: B 10 (10u per week, deelname competitiewedstrijden B-niveau)

> 5de lj: B 11 of C 11 (10u per week, deelname competitiewedstrijden B- of C-niveau)

> 6de lj: B 12 of C 12 (10u per week, deelname competitiewedstrijden B- of C-niveau)

> 1ste-2de mb: C 13-14 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

> 3de-4de mb: C 14-15 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

> 5de-6de mb: C 16-17 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

Evaluatie

Competitieturnen vraagt een grote inspanning van de gymnasten. De gymnasten moeten over voldoende talent en doorzettingsvermogen beschikken en moeten voldoende vooruitgang maken tijdens het jaar om lid te kunnen blijven van de keurgroep. Daarom zijn er jaarlijkse (en soms tussentijdse) evaluaties en verwachten we ook stipte aanwezigheid en een gemotiveerde inzet van de gymnasten op alle trainingen.

Werking recreatief turnen?

Werking recreatief turnen (GymStars)

Ons recreatief aanbod (meisjes 1ste-6de lj, jongens 1ste-6de lj, meisjes middelbaar) is ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen de leeftijdsgroepen werken we zoveel mogelijk op niveau van het kind door het GymStars programma van onze federatie te volgen.

GymStars  is het KidsGym-programma van de GymFed waarmee gymnasten kunnen laten zien dat ze echt gymsterren zijn. Het programma is opgedeeld in 6 verschillende niveaus bestaande uit 66 bewegingsvaardigheden  met een stijgende moeilijkheidsgraad.

Om naar een niveau hoger over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Elke gymnast vanaf 6 jaar start in niveau 1 en werkt finaal naar niveau 6 toe. Kinderen die op latere leeftijd beginnen turnen, starten ook in niveau 1. Elk kind doorloopt het programma op eigen tempo en niveau. Het is dus mogelijk dat de gymnasten het parcours minder snel of sneller doorlopen.

Hoe sterren behalen?

Elke ster bestaat uit 10 oefeningen. Tijdens de sterrendag (november en maart) toon je de oefeningenreeks aan onze jury (andere trainers of bestuursleden). Elke geslaagde oefening telt voor 1 punt. Wie een totaal van 8 punten of meer haalt, is geslaagd en behaalt een diploma. Als je je diploma hebt, kan je over naar de volgende ster. Deelname aan de sterrendag is vrijblijvend en biedt een kans voor de kinderen om meer uitdaging te leggen in hun turnhobby. De focus ligt op plezier en ontspanning en is er geen prestatiedruk.

Onze aanpak wijkt af van de standaard aanpak van de gymfed. In het gymboekje (opgesteld door de gymfed) staat dat je 7/10 moet halen, jokers kan inzetten en oefeningen kan laten vallen. Maar! Ervaring leert ons dat wij de lat in onze club ietsje hoger kunnen leggen. Daarom streven wij naar 8/10, zonder inzet van jokers en mogelijkheid tot het overslaan van oefeningen. We hebben alle vertrouwen in onze gymsterren. Uiteraard zullen we onze aanpak systematisch evalueren en eventueel bijsturen.

Sporttechnisch

Het GymStars-oefenprogramma bevat oefenstof uit vijf verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede manier benaderen.

> Hangen en zwaaien

> Rollen en rotaties

> Springen en landen

> Verplaatsingen

> Steunen en houdingen

Het programma biedt sporttechnische ondersteuning aan onze trainers door middel van gymkaarten waarin bewegingsvaardigheden zoals rol voorwaarts, handenstand, … worden afgebeeld door een kijkwijzer. Daarnaast wordt een opbouw aangehaald telkens met tekeningen en aandachtspunten. Bovendien worden fouten en remediëring en helperstechnieken uitgelegd. Als laatste wordt er ook varianten, verbindingen en progressies aangehaald voor gymnasten die al een stapje verder staan.

Samengevat

Het GymStars programma richt zich tot kinderen van 6 tot 14 jaar en is opgebouwd rond vijf bewegingsthema’s 

Ze vormen de basis van 66 bewegingsvaardigheden

Die visueel uitgewerkt zijn in gymkaarten (met kijkwijzer, leerwegen, fouten en remediëring, helperstechniek, fysieke basisvorming, evaluatie, varianten, uitbreiding en verbindingen)

De 66 bewegingsvaardigheden spreiden zich over 6 niveaus (= 6 sterren) en staan garant voor 1200 oefeningen (leerwegen, varianten, progressies, verbindingen)

Links

> Website GymStars: http://www.gymstars.be

> Website bewegingsvaardigheden volgens opbouw: http://www.gymstars.be/uploads/content/Overzichtskaart-GymStars.jpg

> GymStars App: http://www.gymstars.be/nieuws/gymstars-vanaf-1-september-ook-in-app-stor…