Vraag en antwoord

Wij hebben geen clubkledij of cluboutfit. Sportieve kledij is voldoende. Een turnmaillot mag maar is niet verplicht. Schoenen zijn niet toegelaten in de turnzaal. We turnen op kousen of blootsvoets. Tijdens de winterperiode kan het koud zijn in onze turnzaal en raden we een pull aan.

Het turnseizoen loopt gelijk met het schooljaar, m.a.w. we starten per 1 september en de lessen stoppen het laatste weekend van juni.

 

Er zijn wekelijks turnlessen, behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen (voor concrete dagen zie de link kalender op onze website).

 

Jaarlijks organiseren we ook:

-       één brevettendag voor de kleuters (eind mei)
-       twee sterrendagen voor de recreatieve groepen (november en maart)
-       deelname aan de zwemmarathon te Zwevegem
-       bezoek van de Sint bij de jongste leden
-       fantastische turnshow in april (2-jaarlijks tijdens Hemelvaartweekend)

Lessen starten op 1 september. Als er nog plaats is in de groep mag je ook later starten.

De eerste turnles (gelijk wanneer je start) mag je gratis proberen of je graag turnt of niet. Voor de volgende les moet je inschrijven. Wie zeker wil zijn van een plaats schrijft beter snel in.

De turnlessen gaan door in de nieuwe turnzaal in Zwevegem (naast het zwembad): Sportpunt 1.

Het criterium voor de kleuters om te mogen starten in onze turnclub is dat ze zelfstandig moeten kunnen functioneren in de groep. Sommige kinderen kunnen dit reeds op 3 jarige leeftijd, bij andere kinderen komt deze zelfstandigheid wat later. Het belangrijkste is dat ze in een groep kunnen functioneren en gezag van de leiding aanvaarden zodat het kind niet individueel moet begeleid worden.

 

Onze ervaring leert ons dat kinderen beter eerst enkele weken gewoon zijn aan het schoolgebeuren alvorens te starten met het turnen. Maw, starten met school en tegelijk starten met turnen is meestal vermoeiend en lastig voor de kinderen.

 

Kom gerust eens proberen tijdens een van onze turnlessen (de eerste les is gratis om eens te proberen). In geval van twijfel spreek je best eens met de leiding.

 

Opgelet, ouders mogen niet in de turnzaal, dus dit kan misschien in het begin wel wat moeilijk zijn voor uw kind. We kunnen echter geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind. De ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken indien gewenst of kunnen ook boven in de kijkruimte de hele les mee volgen.

 

Nee, er zijn veel kinderen die starten in onze recreatieve groepen zonder dat ze kleuterturnen gevolgd hebben. Dit is dus zeker geen voorwaarde om mee te kunnen in de groep.

De leiding/turnclub is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen maar als we iets vinden dat is achtergebleven tijdens de turnles of in de kleedkamer, dan verzamelen we dit in een doos in de turnzaal. Ben je iets verloren of vergeten? Vraag dan een train(st)er of hij/zij even wil kijken in deze doos. Als het daar niet bij zit, ga je best eens informeren bij het zwembad. Het poetsteam verzamelt alle gevonden voorwerpen in een centraal punt: de kassa van het zwembad (omdat wij niet de enige gebruikers zijn van de turnzaal).

 

Ja, de ouders kunnen in de inkomhal blijven kijken of kunnen boven in de kijkruimte de hele les mee volgen. De ouders mogen wel niet in de kleedkamers en turnzaal. Enkel de ouders van de kleuters mogen mee tot in de kleedkamers, maar niet in de turnzaal. We kunnen op deze regel geen uitzonderingen maken en vragen dan ook vertrouwen in onze leiding voor de goede opvang van uw kind.

Nee, nieuwe leden moeten altijd starten in de recreatieve groepen. Om in de basiskeurgroep te komen, moeten de kinderen geselecteerd worden door onze train(st)ers. Er wordt vooral gerekruteerd uit de kleuters en eventueel nog uit de groepen van het 1ste en 2de leerjaar. Wanneer onze trainers een talent opmerken en denken dat het kind in aanmerking zou komen voor de keurgroep, worden de trainers van de keurgroep gecontacteerd en worden de kinderen getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, … Aanvullend hierop komt het keurgroepteam twee keer per jaar (o.a. op de sterrendagen) zelf kijken naar de kinderen.